Varggrottan
Varggrottan       Info       Service       E-grotta       Länkar       Kontakt         
Frågesport
E-kort
 

 

Maalaus

Varggrottans frågesport

1. Till storleken är Varggrottan som
en etta i ett höghus
ett litet egnahemshus
en liten industrihall

2. Avståndet från havet till Varggrottan är nuförtiden
ett stenkast
några timmars vandring
en dags resa med häst

3. Varggrottan fylldes av jordmaterial till följd av
djurens
människans
isens och vattnets inverkan

4. Varggrottan har varit bebodd
före den senaste istiden
under istiden
efter den senaste istiden

5. I Varggrottan har man hittat
brända ben
brända stenar
bränt trä

6. Varggrottan är den äldsta boplatsen i
världen
Europa
Norden

7. I Varggrottan har man inte hittat pollen av
ek
palm
hasselbuske

8. Jämfört med nutidens människa var Neandertalmänniskan
snabbare och kraftigare
längre och hade mindre hjärna
levde längre och var språkligt mer begåvad än
     nutidsmänniskan

9. I Finland har man hittat ben av
tiger
elefant
mammut

10. Är Varggrottan skyddad med stöd av fornminneslagen
ja
nej
inte ännu, men kommer att vara i framtiden

11. Varggrottan bebos nuförtiden av
vargar
människan
fladdermöss

 Uppgjort av Sini Mäkinen

Utskriftsversion Sidkarta