Program service

Varggrottan och den omkringliggande vackra naturen erbjuder mångsidiga möjligheter till olika evenemang. Lauhanvuori och Bötombergen som finns i närheten erbjuder mångsidiga sammanträdes-, restaurang- och programtjänster. Också turistinfo i Bötom och Kristinestad hjälper vid behov till att ordna olika utflykter och evenemang.