Varggrottan – liv före istiden

 

En trampad golvyta och stenredskap som är mer än 120 000 år gamla. Allt detta vittnar om att det funnits liv på Vargberget innan istiden täckte marken för tusentals år framöver. Varggrottan är en unik sevärdhet, något liknande finns inte någon annanstans i Norden. Terrängen kring Varggrottan bär spår av istiden och själva grottan är den äldsta kända boplatsen i Finland. Varggrottan med omkringliggande natur berättar sin tusentals år gamla historia.

Varggrottan finns i Österbotten, på gränsen mellan Bötom och Kristinestad. Den är det viktigaste arkeologiska objektet i Finland och besöks årligen av tusentals människor. På dessa sidor hittar du information om grottan, utställningarna, service och andra besöksobjekt inom området. På sidorna hittar du också våra kontaktuppgifter och ett formulär med vilket du t.ex. kan framföra dina åsikter eller fråga om vår service.

Vi önskar Er varmt välkommen till Varggrottan, att uppleva den magiska stämningen från det förflutna!

 

susiluola_paalta

Varggrottan är en stor vågrät öppning i berget och den har fått sitt namn efter platsen, Vargberget, där den finns. Grottan har formats till följd av bergets förvittring och den har uppskattats vara 2,6 miljoner år gammal. Under den interglaciala tiden, då havsytan nådde upp till området utanför grottöppningen, fylldes grottan med jordlager och den har bevarats orörd, fastän grottan varit vitt känd inom området. Grottans öppning befinner sig 116,5 m ovanför nuvarande havsyta och dess största höjd är 2,2 meter. Det är svårt att exakt avgöra Varggrottans storlek p.g.a. de jordlager som ännu delvis fyller grottan, men man har uppskattat ytan till över 400 m2. Varggrottan finns i Kristinestad och området där grottan finns ägs av Bötom kommun.

Enligt nuvarande uppgifter är grottan den enda platsen i världen där man hittat spår av människoliv på en sådan plats som täckts av inlandsis under istiden. Varggrottan är också den äldsta kända boplatsen i hela Nordeuropa.

Det är svårt att hitta fakta som visar att människan vistats på finländsk jordmån före senaste istid. Den senaste istiden har förstört de flesta spåren av tidigare varma perioder i vårt landskap. Varggrottan är dock en slags ficka som den senaste istiden inte kunnat påverka. Detta gör grottan till ett särskilt värdefullt forskningsobjekt. I de olika skikten i Varggrottan har man funnit spår av mänsklig verksamhet såsom stenredskap och avslag som uppstått vid tillverkningen av dessa samt gamla lämningar av lägereldar. På basen av dateringen av skikten i vilka fynden gjorts samt pollenprover kan man uppskatta att fynden är 74.000–132.000 år gamla. På basen av fynden och dateringen av dem är det sannolikt att neandertalmänniskan bott i grottan.